Het hoofddoel van dit adviestraject voor de universiteit Utrecht is te komen tot een principe ontwerp voor een toekomstig integraal energieconcept voor drie groepen clusters, deels monumentale UU-panden en nieuwbouw in de Binnenstad. Het resultaat is de inrichting van een efficiƫnt, toekomstbestendig, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem. Een toekomstbestendig Energiesysteem stelt de UU in staat om met haar huidige eisen aan binnenklimaat, duurzaamheid, leveringszekerheid van energie en veiligheid voldoende aanbod van huisvesting aan te bieden aan haar diensten onder de voorwaarden van het huidige elektriciteitsnetbeheer van Stedin. Dit betekent dat onder de huidige regelingen voor netcongestie er toch voldoende vermogen en energie beschikbaar is voor de uitgangspunten van de UU met een systeem ontwerp op maat. Aangevuld met innovatieve producten en oplossingen.

De UU kan dit doen met de passieve maatregelen vanuit ontwerp:

  • Beperken van de maximale vraag vanuit het ontwerp (E&W)
  • Maximale lokale opwekking (E&W).

En de actieve maatregelen vanuit beheer:

  • Afschakelen van grote vermogens gedurende een beperkte tijd (E),
  • Leveren van energie uit lokale opslag (E&W).

Wanneer de UU-energieproductie kan afschakelen of de afname van het net vergroten tijdens zomercongestie uren, bestaat de mogelijkheid om op andere uren een hogere afname te bespreken met Stedin. De UU kan dit doen met de passieve maatregelen vanuit ontwerp:

  • Aanleggen van lokale opslag (E&W).

En de actieve maatregelen vanuit beheer:

  • Activeren van grote vermogens gedurende een beperkte tijd (E),

Afnemen van energie door lokale opslag (E&W).

Daarnaast kan gekeken worden naar verschillende contractvormen met Stedin.

Samen met de externe en onze interne adviseurs en teams van de UU kijken we praktisch naar de kabels, – en leidingen, WKO-ontwerp en waar de putten op eigen grond kunnen komen en naar de toevoeging van een batterij en zonnepanelen. Om uiteindelijk tot een duurzaam ontwerp te komen. Die past bij de visie en ambitie van de UU. De energieopwekking is nu of in de toekomst vrij van CO2-uitstoot. Een praktisch onderbouwd advies met kosten (OPEX/CAPEX) waar de ontwerpende en bouwende partijen in een voorontwerp verder kunnen met de verduurzaming.