De gemeente heeft in 2019 de eerste energievisie 2040 uitgebracht. De sociale energie visie legt praktisch wat de kaders en strategie is, maar ook wat het kost, wat er qua. energie bezuinigd moet worden, waar nieuwe infra en onderstations en warmteoverdracht stations moeten komen. Maar ook waar dit bedacht is in ZuidOost. De vorige visie heeft opgeleverd dat er veel projecten in de wijk zijn opgestart door de eigen energiecommissarissen. Het overzicht van de maatregelen zie je op de praatplaat. Richard Ruijtenbeek heeft bijgedragen aan de berekeningen, de strategie, maatregelen pakket om te komen tot een energieneutraal ZuidOost.

In samenwerking met energiecommissarissen en de gemeente en de stakeholders in Zuidoost een hernieuwde versie van 2021 de visie ‘Amsterdam Zuidoost Energieneutraal 2040’ uitgebracht. In deze nieuwe versie in 2021 zijn er duurzame iconen opgenomen met de vele projecten die door de eigen bewoners en ontwikkelaars in het gebied geïnitieerd zijn. Daarnaast zijn er minder grote zonnepaneelvelden en windmolens opgenomen door keuzes die gemaakt zijn in de regionale energietransitie strategie (RES). Dit betekent dat om energieneutraal te worden, er meer zonepanelen op daken moeten worden geïnstalleerd en er grootschalige renovatie van gebouwen nodig is om meer energie te besparen. In dit artikel treft u de hernieuwde versie, praatplaat en de duurzame iconen. Ga naar open research en typ in: amsterdam-zuidoost.

Visie Amsterdam Zuidoost Energieneutraal 2040 – editie 2021 – openresearch.amsterdam