Een speciale biovergister zal het voedselafval uit Amsterdam Zuidoost omzetten in groene energie voor de Johan Cruijff ArenA. Dankzij deze Waste Transformer wordt de ArenA het eerste stadion wereldwijd dat deels draait op lokaal opgewekte energie uit voedselafval uit de buurt.

De UEFA heeft het pilotproject in de ArenA en de Waste Transformer omarmd en vindt het een lichtend voorbeeld voor andere stadions wereldwijd die willen verduurzamen. Naast de energie uit afval zal het stadion onderzoeken of de organische meststof uit voedselafval uit Zuidoost ook kan worden gebruikt voor haar grasmat. De gemeente Amsterdam, Royal HaskoningDHV, The Waste Transformers, Pantar en de Johan Cruijff ArenA werken samen om dit project mogelijk te maken, met support vanuit ReactEU. Voedselafval van bedrijven uit Amsterdam Zuidoost, waaronder de wekelijkse markten in het gebied en de ArenA, maar ook het gemaaide gras van de ArenA-mat wordt door de Waste Transformer omgezet in lokale groene energie en organische meststoffen. De speciale biovergister, die naast het stadion komt te staan, wordt aan de ArenA gekoppeld.

Van voedselafval naar lokale energie
In de Waste Transformer wordt het voedselafval vergist en het biomethaan datontstaat wordt hierin opgevangen en omgezet in energie. Warmte komt vrij bij het omzetten van biomethaan in elektriciteit. Deze warmte wordt met een techniek omgezet in koude om onder andere dataservers die in de ArenA staan te koelen.

Voedselafval Zuidoost
Nu worden grote hoeveelheden voedselafval bij organisaties in Zuidoost door verschillende afvaldiensten ingezameld en vervoerd naar plekken ver buiten Amsterdam, soms tot wel 260 kilometer buiten de stad. Deze reststromen van bedrijfskantines, het stadion, de markten, kantines van de banken en andere horecabedrijven bevatten veel nutriënten die beperkt worden hergebruikt. Bovendien veroorzaakt het transport veel CO2 uitstoot.

Wanneer voedselafval niet optimaal verwerkt wordt, produceert dit rottende afval methaan, dat als broeikasgas 23 keer sterker is dan CO2 en een ‘warme deken’ legt om de aarde, het bekende broeikaseffect.

Bijzondere samenwerking
De Gemeente Amsterdam vraagt haar opdrachtnemers een bijdrage te leveren aan de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, of aan een andere sociale opgave in de stad, ook wel een SROI verplichting. Royal Haskoning DHV, als opdrachtnemer van de gemeente, draagt financieel bij aan dit bijzondere project in Amsterdam Zuidoost waardoor Pantar hun medewerkers kan inzetten en begeleiden.

Met deze innovatie worden er banen gecreëerd en is dit het eerste project dat start in het Living Lab voor de Donut Economie in ArenAPoort en Amsterdam Zuidoost. Richard Ruijtenbeek heeft het project begeleidt namens de gemeente inzake de vergunningen, value case en technische aspecten met verkrijgen subsidies.

Donuteconomie
Amsterdam heeft in 2020 de ‘Donut Economie’ van de Britse econoom Kate Raworth omarmd. Uitgangspunt van de Donut Economie is dat economische ontwikkeling binnen de grenzen van de planeet en de samenleving blijven en bijdragen aan een duurzame en sociale stad. Zuidoost wil als eerste stadsdeel een ‘living lab’ worden van de donuteconomie. Met de Waste Transformer is dit het eerste project dat binnen die ambitie past: er worden sociale banen 6 a 7 banen gecreëerd (per jaar) voor mensen met een afstand, zodat de verstrekte subsidie wordt omgezet in banen/opleiding en het draagt het bij aan de verduurzaming van Zuidoost doordat er minder nat afval ontstaat omdat de Groente, Fruit en Etensresten (GFE) verdwijnen uit het restafval. Waardoor deze beter hergebruikt kan worden (i.p.v. verbrand). Omdat deze GFE verdwijnt in dit afval zullen ongedierte zoals ratten ook minder eten vinden.

Uiteindelijk moet deze innovatie ook in andere stadsdelen en buiten Amsterdam navolging krijgen. Mede omdat het ook bijdraagt aan de partners t.a.v. de EU-ESG doelstellingen (link: . Corporate sustainability reporting (europa.eu))