De regio Alblasserwaard stelt samen met de provincie Zuid-Holland, waterschap Rivierenland een concept-regionale energiestrategie op. De regio Alblasserwaard bestaat per 1 januari 2019 uit twee gemeenten: Gorinchem en Molenlanden.

Voor Alblasserwaard wordt een concept-regionale energiestrategie door het E-team opgesteld (o.l.v. BVR) voor de bestuurlijke vaststelling. Onderstaand de hoofdlijnen waar aan een RES moet voldoen per nov 2018:

De RES focust op de afspraken in het Klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving (warmtevoorziening) en elektriciteit (opwekking en infrastructuur). Daarbij zijn een aantal zaken van belang:

  • Het behalen van de doelen in het Klimaatakkoord wordt gedaan met zoveel mogelijk ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijke acceptatie.
  • Opgaven van andere tafels kunnen, waar mogelijk, worden meegenomen in de RES. Hierbij valt te denken aan maatregelen voor duurzame mobiliteit of landbouw en landgebruik.
  • Besparing dient een belangrijke doelstelling van de Regio te zijn en als zodanig te worden meegenomen in de RES. De besparing aan CO2-uitstoot die daarmee samenhangt mag niet in de plaats worden gesteld van CO2 besparing door duurzame opwek of gebruik van duurzame warmte. Besparing mag daarom niet worden meegerekend in de CO2 reductie-initiatieven.
  • Er dient inzicht gegeven in de benodigde infrastructuur en de financieringsbehoefte voor energie en warmte

Doel: om een RES te ontwikkelen met een hogere ambitie dan hetgeen dat optelt tot de nationale doelstelleng van 49% CO2 reductie (gericht op hogere doelstellingen na 2030). In de uitvoering zullen naar verwachting namelijk de benodigde projecten afvallen of inkrimpen.

Aan de hand van berekeningen en modellen van het E-team worden de energie strategie├źn onderbouwd.

Meer info: regionale-energiestrategie.nl en molenlanden.nl/regionale-energie-strategie-res