Amsterdam – In een unieke samenwerking heeft AMS Institute, samen met LEVS architecten en een toonaangevend consortium van academische en industriële partners, de officiële lancering van ‘Hoog Hout haalbaar’ aangekondigd. Deze publicatie verschaft uitgebreide inzichten en concrete aanbevelingen voor het verwezenlijken van ‘Paris Proof’ bouwprojecten in stedelijke omgevingen, met nadruk op de inzet van biobased materialen zoals hout in de hoogbouw.

Nederland heeft te maken met een groot woningtekort, terwijl de bouwsector tegelijkertijd geconfronteerd wordt met de uitdagingen van klimaatverandering en de noodzaak voor duurzame ontwikkeling. ‘Hoog Hout haalbaar’ biedt vernieuwende inzichten en oplossingen. Het boekje onderzoekt hoe de G4 gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, en Den Haag) emissie loze bouwprojecten kunnen realiseren die in lijn zijn met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs.

Kernpunten van het onderzoek

  • Biobased bouwmaterialen: Het potentieel van hout en andere biobased materialen voor de vermindering van de CO2-voetafdruk in stedelijke hoogbouw.
  • Verbetering van de luchtkwaliteit: De impact van bouwactiviteiten op de luchtkwaliteit en de voordelen van het elektrificeren van bouwplaatsen.
  • Haalbaarheid ontwerp: parametrisch modelleren in de schetsfase met MPG, BENG met kosten.
  • Financiële haalbaarheid: Innovatieve financiële modellen die de bouw van duurzame woningen stimuleren door rekening te houden met de totale woonlasten.
  • Duurzaamheidsstandaarden: De introductie van Het Nieuwe Normaal (HNN) raamwerk als uniforme standaard voor duurzame bouwprestaties (bij tenders).

Belang voor de bouwsector

‘Hoog Hout haalbaar’ biedt waardevolle inzichten voor beleidsmakers, ontwikkelaars, architecten en bouwbedrijven die streven naar een duurzamere bouwpraktijk. Het benadrukt de noodzaak van een geïntegreerde aanpak en sector brede samenwerking om de transitie naar emissieloze bouw te versnellen.

Consortium

Het onderzoek is een samenwerking tussen AMS Institute, de G4, Cirkelstad en partners uit zowel de academische wereld als de bouwindustrie, waaronder de Hogeschool van Amsterdam, Wageningen University & Research, TU Delft, en diverse toonaangevende bouw- en ontwikkelingsbedrijven. Dit consortium heeft zich toegewijd aan het bevorderen van kennis en innovatie in duurzame stedelijke ontwikkeling.

Beschikbaarheid ‘Hoog Hout haalbaar’

Het boekje ‘Hoog Hout haalbaar’ is per beschikbaar voor de vakpers en belangstellenden in de bouw- en ontwikkelingssector. Het kan worden gedownload www.levs.nl/projecten/hoog-hout-haalbaar  de website van het AMS Institute en is ook beschikbaar in gedrukte vorm in beperkte oplage. Richard Ruijtenbeek heeft inhoudelijk met alle partners samengewerkt om tot dit resultaat te komen.

Hierbij de linken naar de rapporten:

Hoofdpagina: openresearch.amsterdam/nl/page/100782/paris-proof-tenderen

Toetshulp: openresearch.amsterdam/nl/page/105235/toetshulp

Prestaties: openresearch.amsterdam/nl/page/105233/prestaties

Luchtkwaliteit: https://openresearch.amsterdam/nl/page/105226/luchtkwaliteit

Grondstof: openresearch.amsterdam/nl/page/105219/grondstof

Woonlast: openresearch.amsterdam/nl/page/105229/woonlast

Transport: openresearch.amsterdam/nl/page/105221/transport

Constructie: openresearch.amsterdam/nl/page/105217/constructie