Voor de gemeente Rotterdam wordt meegewerkt aan de opschaling van de CENT-R. Na de plaatsing van 3 prototypes in de Reyeroord. Worden er in 2022/2023 20 CENT-R’s geplaatst met camera’s en een MORO-systeem (monitoring Rotterdam t.b.v. auto’s) i.c.m. de verkeersbegeleiding. Deze worden aangebracht in de corridor ’s Gravendijk tunnel tracé en het Zuidplein. Als deze 20 zijn geplaatst, kan het ontwerp worden bijgesteld en opgeschaald voor de verdere uitrol in 2024. Als je kijkt naar de markt van sensoren en de laadpalen in Rotterdam dan zouden er in totaal 5.000 CENT-R’s geplaatst kunnen worden in Rotterdam. Wij zijn verantwoordelijk voor het adviseren van de opschaling van de CENT-R naar een volwassen product. En het zorgdragen voor een effectief en betaalbare CENT-R.

Inleiding
De afdeling Amor (asset manager openbare ruimte) i.s.m. smart city/digitale economie heeft een smart point ontwikkeld i.s.m. Lightwell, die door zijn slimme ontwerp meer functies 2–5 stuks kan huisvesten dan traditionele producten met een mono functie in de buitenruimte. De CENT-R is veiliger door meer zicht in de openbare ruimte en door de officiële Stedin aansluiting met aardlek (beveiliging) schakelaar. Hij is plug and play voor applicaties zoals bijv. voor laadpalen, camera’s en sensor’s en zorgt voor minder problemen bij onderhoud van de applicaties en minder afzettingen op straat. De RVS behuizing is volledig te hergebruiken en gemaakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die een vak leren. Door meerdere functies in de lichtmast met de CENT-R te combineren ontstaat er een mogelijkheid voor een value model. Zo kan er huur als service worden gevraagd voor het koppelen aan de CENT-R. Maar er zijn ook verdergaande modellen die meer gericht zijn op de toegevoegde waarde zoals milieu en veiligheid. En het creëren van opleiding en werkgelegenheid.

De vorm is gebaseerd op methoden en concepten van de CENT-R uit 2022. De CENT-R is geschikt voor de openbare ruimte. En is beter en veiliger alternatief voor de mono functie producten in de buiteruimte met alle losse sensoren/applicaties die komende jaren solitair worden gepland en niet vooraf te prognosticeren zijn.

Executive summary CENT-R
De CENT-R (Connective Energy Network Tool – Rotterdam) combineert verschillende smart City toepassingen in de buitenruime, zoals EV-Laden, verlichting en sensoren, in één multifunctioneel en modulair open hardware platvorm. Doordat de CENT-R is opgebouwd uit individueel vervangbare modules is het mogelijk om de CENT-R continu aan te passen aan de laatste technologische ontwikkelingen, veranderde behoefte van de stad of wetgeving. Daarmee is de CENT-R klaar voor de nieuwe digitale en circulaire economie. De druk op de openbare ruimte neemt steeds meer toe door de toenemende behoefte aan opstel punten voor oplaadpunten voor elektrisch vervoer, sensoren, camera’s en in de toekomst meer antennes. Het combineren van deze functies is om de druk te verlichten, en het beheer overzichtelijk te maken is de drijfveer achter de ontwikkeling van de CENT-R. De CENT-R is geen slimme lichtmast maar een modulair platvorm wat als lichtmast kan fungeren, maar ook als sensormast of enkel als oplaadpunt. De modulariteit in vorm, functie en tijd maakt dat een CENT-R met enkel een oplaad functie ge-upgrade kan worden naar een CENT-R met ook een openbare verlichtingsfunctie, of vice versa. De basis is een Stedin aansluiting die erboven alle functies kan herbergen en de CENT-R is altijd te plaatsen aan een bestaande of nieuwe openbare verlichtingsmast.

Toekomst
Te snel, te laat of op tijd? Aangezien de technische ontwikkelingen en maatschappelijke behoefte lastig te voorspellen zijn, is het tijdig bieden van de juiste infrastructuur de grote uitdaging, zodat desinvesteringen in overbodige infrastructuur of ad hoc projecten voorkomen kunnen worden. De Installatie-verantwoordelijkheid (ARBO en NEN3140 kan worden ingevuld (huidige opstellingen bij/in de buurt van de lichtmasten zijn vaak niet volgens de normen). Een concept waarbij de lichtmast niet langer als basis dient voor, maar onderdeel uitmaakt van een standaard platform voor allerlei toepassingen in de stad..

Modulariteit is hierbij het sleutelwoord, want door het modulaire ontwerp kan dit platform continu aangepast worden aan de veranderende behoefte en nieuwe toepassingen in de buitenruimte. Naast de standaard ruimte voor camera’s en sensoren is het onderstel van de CENT-R voorzien van een uitneembare module voor de elektronica van de openbare verlichting, EV-laden, een glasvezelaansluiting (5G) en een AC/DC-omvormer. Met de AC/DC-omvormer kan de CENT-R een DC-kabelnet voor openbare Een sensor is een kunstmatige uitvoering van wat in de biologie een zintuig wordt genoemd. De meeste sensoren zijn elektronisch of mechanisch uitgevoerd, softwarematige en ‘virtuele’ sensoren zijn ook mogelijk. Met een sensor neemt een machine de omgeving waar of kan informatie verzameld worden waarmee in industrie en informatica processen bestuurd kunnen worden. Een sensor meet een natuurkundige grootheid. De grootheden liggen onder andere in de volgende domeinen: straling, druk, temperatuur, emissies, niveau, beweging, lichtsterkte e.d.. Sensoren zetten de gemeten grootheid om in een gestandaardiseerd 0/4-20 mA of 0/4-10 V stuursignaal voor verdere bewerking, bijvoorbeeld via een analoog-digitaal omzetter naar een programmable logic controller (PLC) of distributed control system (DCS). Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/sensor . De verwachting is dat de toepassing van sensoren en wenselijke producten in de buitenruimte in stedelijk gebied een grote ‘vlucht’ gaan nemen.

 

Meer info: www.rotterdam.nl/wonen-leven/cent-r/ Meer info op www.cent-r.com