In januari 2023 is de richtlijn van de Europese Unie met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) in werking getreden. De lidstaten hebben tot 6 juli 2024 de tijd om de richtlijn in nationale wetgeving om te zetten.

De CSRD zal een grotere impact hebben dan alleen de bedrijven waarop zij gericht is, omdat zij deel uitmaakt van de algemene strategie van de Europese Unie voor een duurzame transitie (de “Green Deal”), naast de EU-richtlijn inzake Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD). In het kader van hun passende zorgvuldigheid -procedures en hun koolstofvoetafdrukanalyse zullen grote ondernemingen immers meer transparantie en informatie eisen van de belanghebbenden in hun toeleveringsketen, waartoe ook andere ondernemingen kunnen behoren. Het doel op Europees niveau is bedrijven te verplichten een overzicht te hebben van hun activiteiten in de verschillende dimensies van duurzame ontwikkeling. Een van de doelstellingen van de CSRD is ervoor te zorgen dat bedrijven betrouwbare en vergelijkbare duurzaamheidsinformatie rapporteren die investeerders en andere belanghebbenden nodig hebben. Dit zal een consistente stroom van duurzaamheidsinformatie door het financiële systeem bevorderen. die beschikbaar zijn op de website van de EFRAG: First Set of draft ESRS – EFRAG.

De Johan Cruijff ArenA zet de volgende stap op haar reis naar verduurzaming en zet zich volledig in voor een netto positieve exploitatie in 2030, wat betekent dat zij meer geeft aan de wereld dan dat zij ervan afneemt. Samen met partners als Ajax en de gemeente Amsterdam werkt de ArenA aan een netto positieve exploitatie van voetbalwedstrijden, concerten en andere evenementen in de ArenA. Bovendien wil de ArenA een nog grotere bijdrage leveren aan bijvoorbeeld de duurzaamheidsdoelstellingen van bands, clubs, organisatoren en de Gemeente Amsterdam. Daarmee helpt zij een standaard te zetten voor andere organisaties. De Johan Cruijff ArenA en partner GSES (Global Sustainable Enterprise System) lanceren daarvoor de Global Sustainable Venue Benchmark (GVSB) voor het meten van de duurzaamheid van organisaties, evenementen en leveranciers. Deze standaard biedt een leidraad voor het bevorderen van duurzaamheid.

Dankzij de samenwerking met haar aandeelhouders, oprichters en partners heeft de Johan Cruijff ArenA sinds haar oprichting, ruim 25 jaar geleden, bewezen een maatschappelijk betrokken, duurzaam stadion te zijn dat wordt aangestuurd door voortdurende innovatie. Zo ontwikkelde de Johan Cruijff ArenA samen met diverse partners Europa’s grootste energieopslagsysteem in een commercieel gebouw voor de opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit.

Daarnaast voorzien een batterij, Vihicle2grid laadpalen en ruim 4.200 zonnepanelen op het dak – tezamen met de inkoop van windenergie – de ArenA van groene stroom en heeft de ArenA zich aangesloten bij het initiatief ‘1.000 banen voor stadsdeel Zuidoost’, waarmee kansarmen aan werk worden geholpen. Dit geeft de Johan Cruijff ArenA een solide uitgangspunt om de volgende stap naar netto positief te maken.

De Johan Cruijff ArenA en partner GSES (Global Sustainable Enterprise System) lanceren daarnaast de Global Sustainable Venue Benchmark (GVSB) voor het meten van de duurzaamheid van organisaties, evenementen en leveranciers. Deze standaard biedt een leidraad voor het bevorderen van duurzaamheid.

“Met onze ambitie om netto positief te worden dragen wij ons steentje bij aan een duurzame, leefbare wereld voor toekomstige generaties en natuurlijk voor de omgeving, Amsterdam. Het wordt een reis met successen en mogelijkheden om te leren. Het doel is duidelijk en we hebben sterke partners met wie we deze ambitie haalbaar kunnen maken.” — Tanja Dik, CEO Johan Cruijff ArenA

Aanpak
Er is geen standaard stappenplan om een organisatie netto positief te maken. Het proces hangt volledig af van de bedrijfsvoering en de keten. Daarom heeft de Johan Cruijff ArenA samen met partner KPMG een grondige analyse uitgevoerd om na te gaan wat netto positief betekent voor de ArenA. Bovendien werd vastgesteld welke onderwerpen moeten worden aangepakt om netto positief te worden. Deze onderwerpen hebben betrekking op klimaatimpact, mens en maatschappij of Environment, Social en Governance (ESG). En is een berekening gemaakt met welke systemen/installaties die mogelijk wordt.

Daarnaast lanceren de Johan Cruijff ArenA en partner GSES (Global Sustainable Enterprise System) de Global Sustainable Venue Benchmark (GVSB) om de duurzaamheid van organisaties, evenementen en locaties te meten. Deze standaard biedt houvast bij het bevorderen van duurzaamheid. De ArenA is gestart met het meet- en verificatieproces voor haar eigen organisatie, waarbij haar belangrijkste leveranciers zullen worden betrokken. Op het online GSES-platform hebben de ArenA en GSES een Net Positive dashboard en evenementenmodule ingericht waarin de ArenA met de gehele keten meet en rapporteert. De ArenA zal de voortgang en eventuele uitdagingen open en transparant communiceren, zodat andere organisaties zoals partners met vergelijkbare duurzaamheidsdoelstellingen hiervan kunnen leren en stappen kunnen zetten om ook Net Positief te worden. (bron: JCA) film:

 

Richard Ruijtenbeek heeft namens de gemeente Amsterdam meegeholpen met de implementatie systemen/installatie van de energie voorziening van de Johan Cruijff ArenA en het waarderen van de S (Social) m.b.t. de SDG’s. Dit laatste in samenwerking met de diverse kennisinstellingen.

Zie ook: duurzaam-ondernemen.nl/wereldprimeur-met-realtime-meting-impact-duurzaamheid-bij-coldplay-concerten-in-johan-cruijff-arena