OVER SMART-GRIDS

Input smart-grid:

Een smart-grid is zoals de naam al aangeeft een slim lokaal (al dan niet privaat) elektriciteitsnet.

 

 

Intro

OVER SMART-GRIDS

Dit lokale net aggregeert alle duurzame lokale energiebronnen en faciliteert op basis van slimme software de optimale distributie binnen het smart grid (optimaal eigen gebruik) inclusief het aansturen van de energieopslagsystemen zoals het centrale opslagsysteem en de batterijen van de elektrische auto’s.

Door slimme sturing/optimalisatie kan de waarde van flexibiliteit worden gekapitaliseerd door actieve participatie in de energie handelsmarkten. Het smart-grid software platform optimaliseert de netstabiliteit binnen het lokale net en is tevens in staat om de piekbelasting op het publieke net te minimaliseren (congestiemanagement en peak shaving binnen het lokale net). Smart-grids vormen de brugfunctie tussen het energielandschap van vandaag en dat van morgen en het zorgt voor een significante versnelling in de energietransitie richting 100% herbruikbare energie.

Onderzoeken en ontwikkelen

In samenwerking met de kennisinstellingen via het Energie Lab ZO HOME | Energie Lab Zuidoost hebben we ca. 10 miljoen euro aan onderzoeksubsidies binnengehaald in 2021 en daardoor vooral kunnen versnellen op de sociale energietransitie visie in ZO. Mooie voorbeelden zijn de EFRO-projecten van lokale initiatieven met de Groene Hub (Gebiedsgericht SLIM) en CoForce (biovergister). Er is een verharding zonder cement ontwikkeld, gemaakt van 85% afval. Er vindt een Co2 reductie in het productieproces plaats van 35%-45% ten opzichte van keramische gebakken tegels of beton. Verder leidt onze deelname aan het partnerprogramma Circulaire Weg (UAV-ce) en roads as a service, tot een andere manier van uitvragen, waarvan de lessen nu toegepast gaan worden in de aanbesteding van de Smart Mobility Hub. denieuwekern.nl

Bijna energie neutrale bouw
Zo is de Amsterdamse BENG met succes toegepast in 6 grote projecten in ZO, waarvan de tender in Vreeswijk pad (250 woningen) de beste BENG waardes heeft behaald van alle projecten in A’dam. SPOT (1092 woningen) en Cluster 6 (426 woningen) scoren ook erg hoog gezien de omvang van deze projecten. zuidoostcity.nl

Verder zijn we volop aan de slag met houtbouw met 68 woningen van Switi (volledig van hout en bamboe), ca. 700 nieuwe woningen en 1 school Nelson Mandelapark (zoveel mogelijk in hout) en de 700 nieuwe woningen Reigersbos (20% van de gebouwen in hout). Nadat het gebiedsontwikkeling programma in 2017 is gestart. Is er in totaal in 2021: 1.340 woningen gebouwd. En dit aantal wordt elk jaar verhoogd. In totaal komen er tot 2027: 10.000 woningen bij en voor 2040 zo’n 39.000 woningen. Zuidoost Woont | Projecten

Net strategie

Maar ook door een integrale visie op de energietransitie en een gedegen voorbereiding in de jaren hiervoor, blijven we congestieproblemen voor met het tijdig onderzoeken van een smart grid in de Arena Poort (elektriciteitsnet platform slim koppelen zodat uitwisseling van stroom mogelijk wordt). ams-institute.org/urban-challenges/urban-energy/local-inclusive-future-energy-life-city-platform

Ook gaat het lukken om de warmte van het datacentra in ons gebied te benutten voor nieuwbouw. Er worden in samenspraak met de afnemers van deze warmte voorbereidingen getroffen voor de aanleg van een lage temperatuur warmtenet.  En wordt er een koppeling gemaakt vanaf een LT-net naar een MT-net die verbonden is met een HT-net.

Details

Wat levert een smart-grid op?

Challenge

» Significant hoger percentage gebruik van lokaal opgewekte duurzame energie (optimalisatie eigen verbruik)

» Verlaging van de TCO (hogere initiele investeringskosten)

» Aanvullende subsidiemogelijkheden en fiscale voordelen

Solution

» De mogelijkheid om flexibiliteit te verhandelen op de energiemarkten

» Een duurzame waardepropositie richting uw klanten, beleggers en afnemers binnen de smart-grid

» Een modulair schaalbaar en optimaal duurzaam energiesysteem dat klaar is voor de toekomst » Hoger rendement door slimme sturing en verlaging van de CO2 uitstoot

Get In Touch

Posthoornstraat 17

3011 WD rotterdam

0031-(0)10-2653338
info@rrradvice.nl