Referenties o.a.: Gemeente Amsterdam, Duravermeer, samenwerkende Friese gemeentes, Gemeente Rotterdam, Gemeente Zwijndrecht, Gemeente Dordrecht, TUD bedrijvenpark, HRO, HB-groep, RVO, PAO en diverse waterschappen.

Incompany cursus duurzaam bouwen

De verduurzaming van de gebouwde omgeving bevindt zich in een nieuwe fase. Energietransitie is daarbij het leidende begrip, maar ook circulariteit houdt de gemoederen bezig. De focus van gemeenten richt zich steeds meer op de bestaande bouw, maar ook bij nieuwbouw ligt nog een grote uitdaging. Op welke manier is in een prestatiegerichte uitvraag niet alleen op energie maar ook op circulariteit en gezondheid zorgvuldig mee te nemen? Voor een bestaand of nieuw te realiseren gebouw, of voor een gebiedsontwikkeling?

We geven een incompany cursus, wat overheden de mogelijkheid hun inzicht in mogelijke strategieën te vergroten en biedt handelingsperspectief om duurzaam bouwen op alle gebiedsniveaus en alle soorten gebouwen concreet en uitvoerbaar te krijgen, in zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Dit a.d.v. ambitieweb 2.0 en de D-scan. Zodat beleid en uitvraag procesmatig wordt opgebouwd.

BESCHRIJVING

Duurzaam bouwen is een middel die moeten leiden tot een leefomgeving met toekomstwaarde. De uitdaging is om gebouwen te realiseren waar mensen plezierig kunnen wonen en werken, nu en later. En dat op een manier dat ook toekomstige generaties blijvend in hun behoeften kunnen voorzien. Het betekent energiezuinig bouwen, gebruik maken van duurzame (herbruikbare) materialen, een gezond binnenmilieu, verantwoord watergebruik en duurzaam slopen. Duurzaamheid staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Gemeenten, projectontwikkelaars, corporaties en adviesbureaus willen concrete resultaten boeken. Maar hoe kun je duurzame wensen praktisch, pragmatisch en planmatig invullen?

In de 1-daagse Basiscursus Duurzaam bouwen leert u duurzaam bouwen toepassen in de lokale praktijk. We kijken naar drie niveaus: stedenbouw, gebouw en buitenruimte. Thematisch verdiepen we ons in energie, materialen en gezondheid.

DOELGROEP

Deze cursus is geschikt voor medewerkers die duurzaam bouwen actief aansturen bij gemeenten, ontwikkelaars, provincies, corporaties en adviesbureaus. Voor adviseurs en beleidsmedewerkers is het een brede kennismaking van beleid naar de uitvraag. Coördinatoren duurzaamheid en projectmanagers van bouwprojecten kiezen deze cursus voor inhoudelijke oriëntering, kennismaking met instrumenten en borging van kwaliteit en selecteren contracteisen bouw en buitenruimte. Voor stedenbouwkundigen bieden we handvatten voor het vertalen duurzaamheid in gebiedsontwikkeling.

RESULTAAT

Na deze cursus hebt u een brede basisoriëntatie op duurzaam bouwen op de niveaus van stedenbouw, gebouw en uitvoering voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. U bent op de hoogte van recente ontwikkelingen en hebt kennis opgedaan van duurzame gebiedsontwikkeling. Ook hebt u kennis van technieken voor duurzame gebouwen en procesmatig kennis hoe duurzaamheid voor elkaar te krijgen. Tijdens de cursus is volop ruimte om eigen ervaringen in te brengen en te bespreken met de docenten en medecursisten. Tevens zullen we in de middag een praktijkcase met de gehele groep oplossen zodat u het geleerde in de ochtend direct kan toepassen in de praktijk.

Meer info: contact