In 2040 een Hoeksche waard zonder gas, dat is de ambitie van alle gemeenten in de Hoeksche Waard. Op 27 november vond in Klaaswaal de tweede van een drietal bijeenkomsten plaats over de ruimtelijke gevolgen van de energietransitie in de Hoeksche Waard. Belanghebbenden werden geïnspireerd en werden uitgenodigd tot meebouwen aan een kansrijk scenario.

De verschillende betrokken partijen namen de genodigden mee naar de energie neutrale toekomst. Ze werden aangespoord door wethouder Den Boer (Regionaal portefeuillehouder Energie en Klimaat): “We hebben samen de energievisie ondertekend, dus dat verplicht ons allemaal om er werk van te maken. Over 22 jaar zijn we energieneutraal, dat is de ambitie. De schouders eronder dus ondernemers, overheden, particulieren en experts.

In het tweede deel van de bijeenkomst waren de deelnemers aan zet. Ruim 60 inwoners, raadsleden, wethouders, initiatiefnemers en vertegenwoordigers uit verschillende Hoeksche Waardse organisaties werden mee genomen naar de drie scenario’s: energierand, dorpsenergie en productielandschap. In drie hoeken waren grote banners geplaatst die de scenario’s schetsten. Na een korte toelichting was er ruimte voor discussie en gaven deelnemers met rode en groene stickers voorkeur en afkeur aan.

De feedback van de deelnemers wordt meegenomen en vertaald naar een praktische korte, middellange en lange termijnvisie. Begin 2018 wordt tijdens de derde sessie de uitwerking gepresenteerd met daarbij voorbeelden van concrete maatregelen zoals bijvoorbeeld zonnepanelen om het scenario uit te voeren.

ADVIN BOUWT MEE

Samen met BVR adviseurs en Rienstra advies werkt Advin binnen het E-Team uit hoe de ambitie voor de energie neutrale gemeente ook het landschap, de samenleving en de economie kan versterken. Advin neemt in dit consortia de energieberekeningen voor haar deel en denkt mee met de praktische innovaties en economische kansen voor de regio. Tussen september 2017 en maart 2018 wordt door de betrokken partijen een ruimtelijke analyse uitgevoerd om deze ambitie te concretiseren.

Via: www.advin.nl