Rotterdam – Rotterdam ontvangt € 11 miljoen van het Rijk voor het versnellen van de woningbouw in de Merwehaven in het gebied Merwe-Vierhavens (M4H). Met de financiële steun uit de landelijke regeling Woningbouwimpuls kan Rotterdam 2.500 woningen bouwen in de Merwehaven, waarvan meer dan de helft in het betaalbare segment. Rotterdam draagt zelf ook € 11 miljoen bij aan de ontwikkeling van de Merwehaven. Dit gebied verandert van voormalige fruithaven in een nieuwe groene, duurzame en autoluwe woonwijk met stoere stadsblokken, ruimte voor innovatieve maakbedrijven en tal van voorzieningen, zoals een basisschool, huisartsenpost, horeca en kleine buurtsupermarkt.

Er is nu geld beschikbaar voor fase 1, het bouwen van de eerste 2.500 woningen op de Marconistrip en Merwepieren. Fase 2, toevoegen van programma en een wijkpark in het middelste havenbekken volgt op een later moment.

De Merwehaven moet een energie neutrale wijk worden, waarbij gebruikt wordt gemaakt van warmte/koude-opslagsystemen die warmte en kou uit de grond en rivierwater halen. Er wordt circulair gebouwd, met het toepassen van herbruikbare grondstoffen. Met de versnelde woningbouw ontstaat voor bewoners uit de omringende stadswijken die op zoek zijn naar een nieuw huis, de mogelijkheid om door te stromen naar een woning in de Merwehaven.

Met het IB-team wordt samengewerkt voor het maken van een businesscase backbone warmtenet en bepaling van de (cluster) WKO’s (met SW) en evt. i.s.m. TEO. En het bepalen van de strategie ondergrond m.b.t. de warmte en koude netwerken. Hierdoor kan er een definitief bodem,- en energieplan ontstaan met buitenruimte schema. Er wordt geadviseerd bij het opstellen warmteplan. En meegewerkt aan de voorbereiding contracten en documenten en diverse interne memo’s om te komen tot een gedegen praktische uitvoering van de warmte en koude in het gebied met een zo optimale BENG score voor de te bouwen woningen. Er worden tijdens het project 2 medewerkers van Rotterdam gecoacht.

Meer informatie: dehavenloods.nl/nieuws/algemeen/45189/rotterdam-gaat-versneld-2-500-woningen-bouwen-in-merwehaven