Bron: LIFE

Het halen van duurzaamheidsdoelen vereist maatregelen in de hele energieketen – van het gebruik van fossiele grondstoffen voor energieopwekking en transport, tot verbruiksreductie.

Meer duurzame energie betekent een toename en complexiteit wat betreft opwekking en transport, slimme en digitale energienetwerken maken dit mogelijk. In Arenapoort wordt dit samen met de partners gemaakt.

Het opwekken zelf van duurzame energie is niet de enige reden waarom Smart Grids nodig zijn. Wel het feit dat de stroom van deze duurzame bronnen niet altijd vanaf een centraal punt geleverd worden. Dankzij het aanleggen van windmolens, zonneweides met zonnepanelen kan de aanlevering van meerdere kanten komen. Dan is het zaak dat de stroom wordt herverdeeld tussen bijvoorbeeld woningen en bedrijven. Dat houdt in dat dit energienetwerk moet weten wanneer het stroom moet herverdelen om in de vraag en het aanbod van stroom te kunnen blijven voorzien. Daarom is er aan deze vorm van voorziening een slim meet- en regelsysteem toegevoegd. Dit systeem meet energiepieken en stroomdalen en regelt vervolgens dat de energie toch gestroomlijnd wordt aangevoerd of herverdeeld.

Als consument merkt u niets van de aanleg van dit slimme netwerk. U krijgt een slimmere meter met een extra regelunit in de woning en voor de rest wordt het allemaal achter de schermen geregeld door verschillende energiemaatschappijen, bedrijven en netbeheerders. Om van een ‘gewoon’ energienetwerk een slim energienetwerk te maken worden er glasvezel- en wifi-aansluitingen gemaakt via een digitaal platform. Via deze aansluitingen wordt de toevoer van stroom in de gaten gehouden en kan het worden herverdeeld.

Om het stadscentrum van Amsterdam te ontlasten wordt er een nieuw 2de centrum gecreëerd rondom de evenement centers in Arenapoort. ArenAPoort wordt gescheiden én verbonden door de spoorlijn en het stationsgebied van station Amsterdam Bijlmer ArenA, die in directe verbinding staat met Schiphol. Aan de westkant sluit het ArenA-deel in het noorden aan op 2 sportparken en in het westen op een gebied waarvan de functie voornamelijk uit werken bestaat (Amstel III). Aan de oostzijde van de spoorlijn ligt voornamelijk woon- en winkelgebied. Het ArenAPoort-gebied bevat enkele internationaal bekende locaties zoals de Johan Cruijff ArenA (JCA), thuisbasis van AFC Ajax, de Ziggo Dome en de AFAS Live.

Het gebied transformeert geleidelijk van een (mono)functioneel centrum met contrasten in functies naar een hoogstedelijk district met een mix van wonen, werken, leisure, sport en retail. Sinds 2010 is men hard bezig in dit gebied een verduurzaming en innovatie-laboratorium te maken, met als koploper de Johan Cruijff ArenA. Door juist gebruik te maken van de extremen in energievraag en bewust om te gaan met duurzame warmte, biedt dit gebied enorme kansen om een zelfvoorzienend energie-ecosysteem te vormen. Waar wonen, werken en leven gekoppeld worden aan schone mobiliteit, lokaal gemaakte energie en warmte op wijkniveau is een gigantische technische, economische en sociale uitdaging.

In de Johan Cruijff ArenA ligt al op het dak ligt 7.200 m2 aan zonnepanelen, wat goed is voor 10 procent van het stadion. Ook helpt de Johan Cruijff ArenA sinds het primaire reservevermogen van landelijk netbeheerder TenneT. De batterij heeft een opslagvermogen van 2,8 MWh en kan pieken afvangen bij een grote vraag of een groot aanbod. De batterij bestaat uit 148 tweedehands accu’s en kan 2,8 MWh aan energie opslaan.  Ook de 20 stuks vihicle to grid E-punten helpen pieken te reduceren. Daarnaast komen er in de toekomst op de daken van bedrijven veel zonnepanelen bij en zal er in de omgeving een windmolen komen. Ook zal het restaurant voedsel van de omgeving worden verwerkt tot elektriciteit en warmte.  Door de nieuwbouw komen er: WKO’s, warmtepompen, elektrische boilers en Zon-PV, windmolens, (bio)-WKK’s. Door de elektromobiliteit komen er: snellaadpleinen, Mobility Hubs, EV (auto‘s, bussen) oplaadpunten. En nieuwe warmtenetten. Om de pieken te verminderen komt er opslag via batterijen en WKO’s.

Verder is het de bedoeling dat het stadion een backup vormt voor buren als de Ziggo Dome en AFAS Live. Bij storingen zouden zij de opslag kunnen gebruiken als noodstroomvoorziening. Hierdoor hoopt de Johan Cruijff ArenA dat minder vervuilende noodstroomaggregaten zullen worden meenemen en ingezet bij evenementen. Zo wordt er ook gekeken naar groene waterstof cellen in plaats van de overige nog in te zetten noodstroomaggregaten.

Ook zal er worden beoordeeld of met band breedtes voor bedrijven het mogelijk is de pieken slimmer te regelen in Arenapoort.

De Nederlandse transitie is in volle gang, in het stedelijke gebied groeit het aandeel zonne-energie sterk (60% in Amsterdam ten opzichte van het totaal), hetzelfde geldt voor elektrisch verwarmen en mobiliteit.

Wanneer deze ontwikkelingen autonoom plaatsvinden zal dit een onredelijk grote en variërende impact op het netwerk hebben. Op kleine schaal of binnen één sector lopen flexibele inpassingsprojecten (e.g. flexpower laad innovatie en storage JCA in Amsterdam). Van schoonschip, smart grid Buiksloterham gaan we dit op wijkniveau regelen en synchroniseren, waardoor de opwek, gebruik en slimme opslag slimmer te regelen (technisch, financieel en organisatorisch) zorgen dat we samen met de buren in de buurt dit slim inregelen. Zo maken we een blauwdruk van dit groot stedelijk gebied voor andere gebieden in Nederland.

Meer info: www.arenapoort.nl