In 383 jaar tijd heeft de Universiteit Utrecht (UU) aan de wieg gestaan van een groot aantal ontdekkingen en wetenschappelijke doorbraken. Met meer dan 30.000 studenten (en een jaarlijkse instroom van 6.500 nieuwe studenten). Op de ruim drie vierkante kilometer die het Utrecht Science Park groot is, vind je een universiteit, een hoge school, meerdere ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen én tientallen uitzonderlijke bedrijven die kennis en onderzoek toepassen. Een unieke combinatie. Als onderwijsinstelling en eigenaar van het grootste deel van de grond voelt de Universiteit Utrecht het als plicht het potentieel van dit grootste science park van Nederland de komende tientallen jaren optimaal te ontplooien. Hoog tijd voor een visie op de drie onderwerpen: Gebied, Gebouwen en Energievoorziening. In dit artikel belichten we de visie van de Universiteit Utrecht op het Gebied, het Utrecht Science Park, richting 2040.

Generaties aan studenten zijn door de universiteit opgeleid en leveren nu op hun beurt een bijdrage aan de maatschappij. De universiteit van vandaag is geen ivoren toren en zich zeer bewust van haar positie in de maatschappij. Een publieke instelling die op thema’s als duurzaamheid daadwerkelijk kan optreden als veranderaar. Terwijl wetenschappers binnen het strategisch thema Pathways to Sustainability werken aan oplossingen voor onder meer de klimaatcrisis en biodiversiteitsverlies, wil de universiteit dat iedere student in aanraking komt met duurzaamheidsthema’s, ongeacht de studierichting. De UU heeft gekozen een bronnet aan te leggen met diverse WKO’s die met elkaar verbonden worden. Ook zijn er al WKO’s gerealiseerd. De Universiteit Utrecht gebruikt warmte- en koudeopslag (WKO). Warmte en koude uit gebouwen wordt opgeslagen in de grond, om later te gebruiken.

Ook in 2021 ging de Universiteit Utrecht door met het realiseren van de eigen duurzaamheidsambities. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 34 hectare aan ecologisch beheerde bermen en gazons, 21 studenten living labs op duurzaamheid, een online module ‘verduurzaming van jouw onderwijs’ voor docenten en wederom een toename van het aantal zonnepanelen waardoor de teller op 7.388 staat.

Als adviseur mag ik het energieteam adviseren bij een smart grid platform of slim gebruik van het elektra netwerk met de pieken. Doel: die zorgt dat de te bouwen trafo’s (1-4jr) en evt. onderstation (7-14 jr.) worden overbrugd en de middenspanningsring wordt ontlast i.c.m. evt. nieuwe grote aansluitingen. Tevens denk ik mee over de uitdagingen bij de tenders, de gebruikspakketten,- regeneratienetten en temperatuur configuratie tussen de verschillende bronnen en netten en bestaande gebouwen om een kwalitatieve goede infrastructuur te realiseren. Ook help ik het team met het oplossen van stagnaties van de nieuw te realiseren of gerealiseerde bronnen.