Energie is een van de grote thema’s voor de toekomst. Het E-team onder leiding van BVR, Richard Ruijtenbeek en Gerlof Rienstra vertaalt het complexe energievraagstuk naar een voorstelbaar ruimtelijk en integraal beeld samen met een aantal experts op dit gebied. Recent deden wij dit voor de WestAs van metropoolregio Amsterdam en nu voor regio Drechtsteden.
Het regionale doel: 100% energieneutraal in 2050. Dit doel kan alleen worden bereikt door het slim mobiliseren van kennis en kunde én het commitment van overheden, bedrijven, kennisinstellingen en samenleving. Het middel hiervoor: een ruimtelijk atelier.
De kerntaak is om drie extreme scenario’s uit te werken en op basis daarvan met alle betrokkenen een vierde ‘synthese scenario’ op te stellen met oog voor lange termijn (2050), korte termijn (2023) en de wegen daartussen (ontwikkelpaden). Van elk scenario worden de effecten in beeld gebracht en de verbindingen gelegd naar andere regionale opgaven.
Het consortium E-Team bestaat uit BVR, Rienstra beleidsonderzoek en beleidsadvies, RRR-Advice en de NHTV.
Opdrachtgevers: Regio Drechtsteden, Ministerie van I&M en de VNGMeer info: Hilde Blank, Bart Bomas

Via: www.bvr.nl | Download hier de PDF