Bij de PAO cursus duurzaam GWW doet Richard het cursus het onderdeel “Verzorgen duurzaamheid in je projecten van beleid naar de praktijk”. Geef je op via de PAO

Duurzaamheid, Circulaire Economie, klimaatmaatregelen, Maatschappelijk Verantwoord Inkopen/Ondernemen, Marktvisie, Bouwagenda, e.d.. Begrippen die als containerbegrippen worden beschouwd en waar opdrachtgevers én opdrachtnemers in samenwerking met stakeholders concrete invulling aan moeten geven. Resultaat voor de projecten en de eigen organisaties maar zeker ook voor de stakeholders en de maatschappij.

Deze procesaanpak leert je vanuit een omgeving naar het project kijken, forse ambities van de organisatie te vertalen naar concrete projectambities met een focus op gericht maximaal resultaat. Je leert hoe je met de Aanpak Duurzaam GWW een concrete projectinkadering kan geven en hoe partijen de verschillende onderliggende instrumenten daarbij kunnen inzetten.

Met Duurzaam GWW slimmer, sneller en effectiever duurzame resultaten, voor het nu en voor de toekomst

Bepaal het gewenste ambitieniveau, ongeacht de contractvorm, betrek stakeholders en maak duurzaamheid concreet in vraagspecificatie/bestek en uitvoering.

 • De opdrachtgever leert hoe ambities, eisen en gunningcriteria logisch en effectief kunnen worden bepaald.
 • De opdrachtnemer leert hoe hij ambitie-/kansen kan beïnvloeden en hoe hij daar invulling aan kan geven in het ontwerp en de uitvoering.
 • Beide partijen leren hoe ze ambities vast kunnen houden tijdens de realisatie en de (systeemgerichte) kwaliteitsbewaking.

De cursus is bedoeld voor

 • Publieke opdrachtgevers in de GWW
 • beleid en projectinitiatief
  • organisatie
  • projectvoorbereiding
  • projectbegeleiding
 • Adviseurs van de ingenieurs en adviesbureaus
  • ontwerp en advisering
  • contractvoorbereiding
 • Bouwbedrijven
  • de zelf ontwerpende en uitvoerende opdrachtnemers
  • ook als de aannemer deze aspecten uitbesteed, is basiskennis gewenst om te kunnen beoordelen wat  de adviseur ontwerpt. Is dit betaalbaar / uitvoerbaar / onderhoudbaar?

Via: paotm.nl

Referentie: o.a. Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam, Gemeente Zwijndrecht en Gemeente Dordrecht.