DUURZAAM & CIRCULAIR ONTWIKKELEN

Trots op de bereikte resultaten in Amsterdam Zuidoost

Feb. 2022: in de samenwerking met het team gebiedsontwikkeling en het stadsdeel is de Amsterdamse BENG (bijna energie neutraal) met succes toegepast in 6 grote projecten in Zuidoost (ZO), waarvan de tender in Vreeswijk pad de beste BENG waardes in 2021 heeft behaald van alle projecten in A’dam. We zijn volop aan de slag met houtbouw bij de projecten Switi, Nelson Mandelapark en Cluster 6. Door een gedegen voorbereiding voorkomen we congestieproblemen met Electra en besparen we veel CO2 door de aanleg van een smart grid en het benutten van de restwarmte van de datacentra in ons gebied. Door het investeren in een nieuwe werkwijze (IOOR) en met deze ontwerpmethode het interferentieplan, bodemenergieplan en warmteplan voor Amstel III te laten vaststellen kunnen de temperatuur bronnen nu systematisch geordend worden toegepast. Duurzaamheid is in 2021 verder ingebed en tot uitvoering gekomen in de gebiedsontwikkeling in Zuidoost. amsterdam.nl/en/districts/zuidoost/amstel3-arenapoort

Slim renoveren bestaande bouw

In Gaasperdam en Holendrecht is de intentie uitgesproken om op grote schaal gevels te renoveren van hoogbouw met een zeer slechte isolatiegraad.

De gemeente wil er graag mee aan de slag en woningcorporaties hebben de intentie uitgesproken om dit concept toe te passen. Hierdoor kan de energierekening voor bewoners omlaag. Dit is belangrijk omdat bewoners met een kleine beurs in slecht geïsoleerde woningen relatief veel geld kwijt zijn aan energiekosten en omdat het niet aangenaam wonen is in tochtige woningen. En is er een demo woning gerealiseerd om ervaring op te doen met de renovatie en de do’s en dont’s. De woningen krijgen een nieuwe gebouwschil, die de woning goed isoleert. Door in één keer veel woningen aan te pakken, dalen de kosten per woning en wordt het project financieel haalbaar. Bewoners gaan veel minder betalen voor energie en krijgen een comfortabeler huis. Er wordt een opslag gevraagd voor de renovatie, maar dat wordt grotendeels gecompenseerd door de lagere energierekening. Het is de intentie dat bewoners er per saldo op vooruit gaan. Het project wordt uitgevoerd in de zogenaamde ontwikkelbuurten van Amsterdam en pakt in totaal zo’n 10.000 woningen aan. Er is overleg geweest met financiers zoals pensioenfondsen en collectieve renovatie fondsen om via een 30-jarige lening de schil en installatie in een VVE als rechtsvorm te kunnen financieren. Het is gelukt om binnen de collegeperiode in 2021 een team bij Directie Wonen te starten die de VVE aanpak ondersteund en die start met 2 VvE’s in Reigersbos met behulp van het toegekende Volkshuisvestingsfonds van 41 miljoen euro.

Doughnut circulaire economie

Amsterdam heeft in 2020 de ‘Donut Economie’ van de Britse econoom Kate Raworth omarmd. Uitgangspunt van de Donut Economie is dat economische ontwikkeling binnen de grenzen van de planeet en de samenleving blijven en bijdragen aan een duurzame en sociale stad. Zuidoost wil als eerste stadsdeel een ‘living lab’ worden van de donuteconomie. Met de Waste Transformer bij de JC Arena en de biovergister bij de groene hub zijn dit het eerste project dat binnen die ambitie past: er worden sociale banen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het draagt bij aan de verduurzaming van Zuidoost. Uiteindelijk moet deze innovatie ook in andere stadsdelen en buiten Amsterdam navolging krijgen. Met de donut economie van Kate Raworth – donut deals – in Amsterdam zuidoost hebben we een begin gemaakt. Het geheim met de donut: 1 van buiten – 3 van binnen – en minimaal 2 partners (1-3-2) Kijk zelf hoe het begint! Donut economie..

Prijzen 2021

www.amsterdamwoont.nl/nieuwbouwprijs Nieuwbouwproject Mi Oso in Amsterdam Zuidoost

thisisourdomain.nl/amsterdam-south-east-news/best-new-shared-living-development-the-class-awards  Our domain

bosmanbedrijven.nl/2021/01/22/nieuws-ing-headquarters-breeam-awards   Nominatie ING Headquarters BREEAM Awards 2021

Brede welvaart in de stad

De stad is constant in beweging en het is belangrijk om onze planning aan te passen aan de veranderende behoeften van de gemeenschap. In dit ontwikkelplan zal ik uitleggen hoe ruimtelijke ordening en planologie kan helpen bij het optimaliseren van de strategieën voor Amstel III. Het opstellen van een effectieve planningsstrategie is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van dit stadsdeel in Amsterdam Zuidoost.

Amstel III is een gebied in Amsterdam dat de komende jaren een grote transformatie zal ondergaan. Het gebied was vroeger vooral gericht op kantoorgebouwen, maar zal in de toekomst worden omgevormd tot een gemengde wijk met woningen, kantoren, winkels en recreatieve voorzieningen. Het is belangrijk om een effectieve planningsstrategie te hebben om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van het gebied op een duurzame en evenwichtige manier gebeurt. De bestaande en nieuwe bewoners moeten kunnen genieten van hun omgeving, van elkaar, vrienden en hun familie. Daarnaast kunnen ze veel buiten ontspannen en veel lichamelijk bewegen en krijgen hierdoor minder stress. Ook moeten ze lokaal gezond kunnen eten met voldoende plantaardige ingrediënten.

Een van de meest invloedrijke concepten die mij heeft geholpen om de stedelijk strategieën te verbeteren, is Kate Raworth’s Donut Economie. In dit artikel benadrukt ik het belang van het vinden van een balans tussen economische ontwikkeling en ecologische duurzaamheid.

Mind map of the points of interest

Ik heb gekeken naar de verschillende belanghebbenden die betrokken zijn bij stedelijke ontwikkeling, waaronder de overheid, bedrijven en bewoners.

Een van de belangrijkste aspecten van stedelijke ontwikkeling is transport. Voor een stad als Amsterdam is het van cruciaal belang om een goed openbaar vervoerssysteem te hebben dat betrouwbaar en efficiënt is. Dit omvat niet alleen het openbaar vervoer, maar ook fietspaden en voetgangerszones. Het is belangrijk om te kijken naar nieuwe technologieën, zoals elektrische voertuigen en autonome voertuigen, om de mobiliteit te verbeteren.

Een stad moet ook een aantrekkelijke plek zijn om te wonen. Dit betekent dat er voldoende betaalbare woningen moeten zijn voor mensen van alle inkomensniveaus. Het is ook belangrijk om te kijken naar de kwaliteit van de woningen, inclusief de energie-efficiëntie en de leefbaarheid van de omgeving. Het is essentieel om te zorgen voor een evenwichtige spreiding van woningen in de stad om segregatie te voorkomen.

Een stad moet niet alleen een plek zijn om te wonen, maar ook om te werken. Dit betekent dat er voldoende werkgelegenheid moet zijn, met name in de sectoren die passen bij de economische ontwikkeling van de stad. Het is belangrijk om te kijken naar nieuwe vormen van werkgelegenheid, zoals de groei van de deeleconomie en de opkomst van de freelance-economie. Dit kan ook leiden tot nieuwe manieren van werken, zoals thuiswerken en co working-spaces.

Een stad moet ook groene ruimtes hebben om te zorgen voor een gezonde leefomgeving. Dit omvat parken en tuinen, maar ook de bescherming van de natuurlijke omgevingen in de stad. Het is belangrijk om duurzaamheid toe te passen, zoals regenwateropvang en groene daken, Zon op het dak, energie uit de aarde en via de datacenters uit wind om de impact op het milieu te verminderen.

Een stad moet ook voldoende recreatiemogelijkheden bieden voor de bewoners. Dit betekent dat er voldoende openbare ruimtes moeten zijn, zoals speeltuinen en sportvelden. Het is ook belangrijk om te kijken naar culturele en kunstzinnige voorzieningen, zoals musea en theaters.

Een stad moet ook nadenken over de voedselvoorziening. Dit omvat niet alleen het verbouwen van voedsel in de stad, maar ook het zorgen voor een duurzame voedselketen. Het is belangrijk om te kijken naar nieuwe manieren van voedselproductie, zoals verticale landbouw en gemeenschappelijke tuinen die ook de sociale cohesie bevorderen.

Een stad moet ook nadenken over de faciliteiten die het biedt aan bewoners en bezoekers. Dit omvat openbare voorzieningen, zoals bibliotheken en ziekenhuizen, maar ook historische bezienswaardigheden en monumenten die het verleden van de stad weergeven. Het is belangrijk om deze faciliteiten te behouden en te beschermen voor toekomstige generaties.

Een stad moet ook nadenken over de toekomst van haar bewoners. Dit betekent dat er voldoende kansen moeten zijn voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het is belangrijk om te kijken naar nieuwe manieren van onderwijs, zoals online leren en vaardigheidstraining. Het is ook belangrijk om te zorgen voor een gezonde en veilige leefomgeving voor toekomstige generaties.

Een stad is niets zonder haar bewoners. Het is belangrijk om te zorgen voor een inclusieve en diverse samenleving, waarin iedereen gelijke kansen heeft. Dit betekent dat er voldoende aandacht moet zijn voor sociale cohesie en gemeenschapsopbouw. Het is ook belangrijk om te kijken naar nieuwe manieren van participatie, zoals burgerinitiatieven en crowdsourcing.

Ten slotte is het ontwerp van een stad van cruciaal belang. Het is belangrijk om te zorgen voor een aantrekkelijke en functionele omgeving, die past bij de behoeften van de bewoners en bezoekers. Dit omvat niet alleen de architectuur van gebouwen, maar ook de openbare ruimtes en de straten. Het is belangrijk om te kijken naar nieuwe ontwerptrends, zoals de circulaire economie en slimme steden. In het SDG plaatje zie je hoe je dit in een piramide kan opbouwen.

Conclusie

Het optimaliseren van planningsstrategieën kan een enorme impact hebben op de toekomst van een stad. Door te kijken naar verschillende aspecten van stedelijke ontwikkeling, zoals transport, huisvesting, werken, natuur, recreatie, landbouw, faciliteiten en het verleden, heden en toekomst van de samenleving en het ontwerp, kunnen we een evenwichtige en duurzame toekomst creëren binnen de brede welvaart.

Het ontwikkelen van effectieve planningsstrategieën is essentieel voor de ontwikkeling van een maatschappij met een ‘brede welvaart’ in een circulaire economie. De stad is voor iedereen toegankelijk en beidt een hoge levenskwaliteit en gebruik van de bestaande lokale bronnen. Als deze elementen niet goed op elkaar zijn afgestemd, kan dit leiden tot problemen zoals verkeersopstoppingen, slechte luchtkwaliteit, gebrek aan huisvesting, gebrek aan groene ruimtes en gentrificatie van de bestaande bewoners. Een effectieve planningsstrategie kan helpen deze problemen te voorkomen of verminderen en ervoor zorgen dat de stad leefbaar en toekomst bestendig blijft voor de nieuwe en bestaande bewoners.

Een welvarende stad is een stad waarin economische groei, werkgelegenheid, innovatie en sociaal welzijn afhankelijk zijn van de lokale bronnen. Zoals zoetwater, aard,- en zonnewarmte, maar ook van het behoud en geïntegreerd beheer van water en groen met de bestaande cultuur en nieuwe mix-cultuur. Zodat de klimaatverandering, demografische groei en verstedelijking in balans blijft. En de economie, de menselijke gezondheid en ecosystemen in de pas blijft lopen. Steden moeten veerkrachtig, inclusief, duurzaam en circulair zijn voor iedereen nu en in de toekomst.

neem contact op

Posthoornstraat 17

3011 WD Rotterdam

0031-(0)10-2653338
info@rrradvice.nl