DUURZAAM & CIRCULAIR ONTWIKKELEN

Trots op de bereikte resultaten in Amsterdam Zuidoost

Feb. 2022: in de samenwerking met het team gebiedsontwikkeling en het stadsdeel is de Amsterdamse BENG (bijna energie neutraal) met succes toegepast in 6 grote projecten in Zuidoost (ZO), waarvan de tender in Vreeswijk pad de beste BENG waardes in 2021 heeft behaald van alle projecten in A’dam. We zijn volop aan de slag met houtbouw bij de projecten Switi, Nelson Mandelapark en Cluster 6. Door een gedegen voorbereiding voorkomen we congestieproblemen met Electra en besparen we veel CO2 door de aanleg van een smart grid en het benutten van de restwarmte van de datacentra in ons gebied. Door het investeren in een nieuwe werkwijze (IOOR) en met deze ontwerpmethode het interferentieplan, bodemenergieplan en warmteplan voor Amstel III te laten vaststellen kunnen de temperatuur bronnen nu systematisch geordend worden toegepast. Duurzaamheid is in 2021 verder ingebed en tot uitvoering gekomen in de gebiedsontwikkeling in Zuidoost. amsterdam.nl/en/districts/zuidoost/amstel3-arenapoort

Onderzoeken en ontwikkelen

In samenwerking met de kennisinstellingen via het Energie Lab ZO HOME | Energie Lab Zuidoost hebben we ca. 10 miljoen euro aan onderzoeksubsidies binnengehaald in 2021 en daardoor vooral kunnen versnellen op de sociale energietransitie visie in ZO. Mooie voorbeelden zijn de EFRO-projecten van lokale initiatieven met de Groene Hub (Gebiedsgericht SLIM) en CoForce (biovergister). Er is een verharding zonder cement ontwikkeld, gemaakt van 85% afval. Er vindt een Co2 reductie in het productieproces plaats van 35%-45% ten opzichte van keramische gebakken tegels of beton. Verder leidt onze deelname aan het partnerprogramma Circulaire Weg (UAV-ce) en roads as a service, tot een andere manier van uitvragen, waarvan de lessen nu toegepast gaan worden in de aanbesteding van de Smart Mobility Hub. denieuwekern.nl

Bijna energie neutrale bouw
Zo is de Amsterdamse BENG met succes toegepast in 6 grote projecten in ZO, waarvan de tender in Vreeswijk pad (250 woningen) de beste BENG waardes heeft behaald van alle projecten in A’dam. SPOT (1092 woningen) en Cluster 6 (426 woningen) scoren ook erg hoog gezien de omvang van deze projecten. zuidoostcity.nl

Verder zijn we volop aan de slag met houtbouw met 68 woningen van Switi (volledig van hout en bamboe), ca. 700 nieuwe woningen en 1 school Nelson Mandelapark (zoveel mogelijk in hout) en de 700 nieuwe woningen Reigersbos (20% van de gebouwen in hout). Nadat het gebiedsontwikkeling programma in 2017 is gestart. Is er in totaal in 2021: 1.340 woningen gebouwd. En dit aantal wordt elk jaar verhoogd. In totaal komen er tot 2027: 10.000 woningen bij en voor 2040 zo’n 39.000 woningen. Zuidoost Woont | Projecten

Net strategie

Maar ook door een integrale visie op de energietransitie en een gedegen voorbereiding in de jaren hiervoor, blijven we congestieproblemen voor met het tijdig onderzoeken van een smart grid in de Arena Poort (elektriciteitsnet platform slim koppelen zodat uitwisseling van stroom mogelijk wordt). ams-institute.org/urban-challenges/urban-energy/local-inclusive-future-energy-life-city-platform

Ook gaat het lukken om de warmte van het datacentra in ons gebied te benutten voor nieuwbouw. Er worden in samenspraak met de afnemers van deze warmte voorbereidingen getroffen voor de aanleg van een lage temperatuur warmtenet.  En wordt er een koppeling gemaakt vanaf een LT-net naar een MT-net die verbonden is met een HT-net.

Slim renoveren bestaande bouw

In Gaasperdam en Holendrecht is de intentie uitgesproken om op grote schaal gevels te renoveren van hoogbouw met een zeer slechte isolatiegraad.

De gemeente wil er graag mee aan de slag en woningcorporaties hebben de intentie uitgesproken om dit concept toe te passen. Hierdoor kan de energierekening voor bewoners omlaag. Dit is belangrijk omdat bewoners met een kleine beurs in slecht geïsoleerde woningen relatief veel geld kwijt zijn aan energiekosten en omdat het niet aangenaam wonen is in tochtige woningen. En is er een demo woning gerealiseerd om ervaring op te doen met de renovatie en de do’s en dont’s. De woningen krijgen een nieuwe gebouwschil, die de woning goed isoleert. Door in één keer veel woningen aan te pakken, dalen de kosten per woning en wordt het project financieel haalbaar. Bewoners gaan veel minder betalen voor energie en krijgen een comfortabeler huis. Er wordt een opslag gevraagd voor de renovatie, maar dat wordt grotendeels gecompenseerd door de lagere energierekening. Het is de intentie dat bewoners er per saldo op vooruit gaan. Het project wordt uitgevoerd in de zogenaamde ontwikkelbuurten van Amsterdam en pakt in totaal zo’n 10.000 woningen aan. Er is overleg geweest met financiers zoals pensioenfondsen en collectieve renovatie fondsen om via een 30-jarige lening de schil en installatie in een VVE als rechtsvorm te kunnen financieren. Het is gelukt om binnen de collegeperiode in 2021 een team bij Directie Wonen te starten die de VVE aanpak ondersteund en die start met 2 VvE’s in Reigersbos met behulp van het toegekende Volkshuisvestingsfonds van 41 miljoen euro.

Doughnut circulaire economie

Amsterdam heeft in 2020 de ‘Donut Economie’ van de Britse econoom Kate Raworth omarmd. Uitgangspunt van de Donut Economie is dat economische ontwikkeling binnen de grenzen van de planeet en de samenleving blijven en bijdragen aan een duurzame en sociale stad. Zuidoost wil als eerste stadsdeel een ‘living lab’ worden van de donuteconomie. Met de Waste Transformer bij de JC Arena en de biovergister bij de groene hub zijn dit het eerste project dat binnen die ambitie past: er worden sociale banen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het draagt bij aan de verduurzaming van Zuidoost. Uiteindelijk moet deze innovatie ook in andere stadsdelen en buiten Amsterdam navolging krijgen. Met de donut economie van Kate Raworth – donut deals – in Amsterdam zuidoost hebben we een begin gemaakt. Het geheim met de donut: 1 van buiten – 3 van binnen – en minimaal 2 partners (1-3-2) Kijk zelf hoe het begint! Donut economie..

Prijzen 2021

www.amsterdamwoont.nl/nieuwbouwprijs Nieuwbouwproject Mi Oso in Amsterdam Zuidoost

thisisourdomain.nl/amsterdam-south-east-news/best-new-shared-living-development-the-class-awards  Our domain

bosmanbedrijven.nl/2021/01/22/nieuws-ing-headquarters-breeam-awards   Nominatie ING Headquarters BREEAM Awards 2021

neem contact op

Posthoornstraat 17

3011 WD Rotterdam

0031-(0)10-2653338
info@rrradvice.nl