De stad moet anticiperen en participeren m.b.t. de klimaatverandering. De lucht, de bodem, het water, het groen, geluid en tevens energiezuiniger; het totale pakket moet geoptimaliseerd worden binnen de schaarse grond met de beschikbare en herbruikbare duurzame energiebronnen. Deze plannen moeten slimmer met energie omgaan optimaal gebruik maken van de beschikbare grond.

Een schets voor 2040 aardgasloos: het stedelijke gebied wordt compacter en oude bedrijventerreinen worden getransformeerd tot woongebieden. Langs spoor-en snelwegen verschijnen zonnepanelen op geluidsschermen en in bermen komen buizentracés voor het warmtenet, glasvezel en het elektrische smart-grid. Op een handvol plekken zien we kleine geothermische centrales verschijnen die tot 2,5 kilometer diepte naar aardwarmte voor gebouwverwarming en industrie die met zijn eigen lokale bronnen tezamen een open warmte net vormen. Die op zijn beurt weer lage temperatuur warmte aan de bebouwing afgeeft. Overal zijn elektrische laadpalen te vinden en langs de randen van de stad worden tankstations omgebouwd tot echte energie-servicestations. Dit betekent een totale transformatie van de ondergrond. Ook op buurtniveau komen servicestations (buurtbatterijen). En windmolens (op zee). In de regio komen veel fietsvoorzieningen en snelfietsroutes. Tevens zullen er waterstof stations ontstaan door piekshaving.

Alternatieven voor Amsterdam
De Amsterdamse EnergieAtlas brengt alle data op het gebied van energieverbruik, kansen voor besparing en groene energiebronnen in de stad bij elkaar. Per buurt, wijk en zelfs per blok.

Hoe draagt een warmtenet bij aan de klimaatdoelstellingen?

Lees meer in ‘Alles over warmtenetten‘.

Via: energiekaart.net

Amsterdam draait de gaskraan dicht. Voor 2050 moeten alle huizen losgekoppeld worden van de gas. Nieuwbouw krijgt geen aansluiting meer op het gasnet. En de gemeente wil in 2017, 10.000 sociale huurwoningen aardgasvrij maken.

Gas uit de gratie
Door de aardbevingen in Groningen, de afhankelijkheid van Russisch gas en de klimaatverandering is gas de laatste jaren uit de gratie geraakt.

Naar aanleiding van het nationaal energieakkoord, besloten veel gemeenten in hun nieuwbouwwijken gasloze huizen te laten neerzetten. Ze blijven op temperatuur met behulp van elektriciteit en met warmte- en koudeopslag.

Nieuw aan het Amsterdamse plan is dat vooral veel bestaande gebouwen overschakelen. Bestaande woningen ombouwen, beschouwt de gemeente als een experiment om te kijken wat er nodig is voor de energietransitie die in het energieakkoord staat omschreven.

Nergens in Nederland is de globalisering en internationale transitie zo merkbaar als in Amsterdam. Amsterdam wordt intensiever gebruikt en er worden minimaal 50.000 woningen voor 2025 gebouwd. Transities zoals ‘aardgasloos’ die de basisvoorzieningen en infrastructuur van de stad raken, creëren extra werkgelegenheid en een economische groei. De gehele bijbehorende (maatschappelijke) voorzieningen veranderen en zullen tevens intensiever gebruikt worden. Ook zijn thema’s van ‘rainproof’ en gezondheid van toepassing met de bijbehorende kwaliteit van de buitenruimte.

Het gebied Zuid Oost en Ouder-Amstel zal tot 2040 flink veranderen als gevolg van de energietransitie en marktinitiatieven. Maar ook bestaande initiatieven zoals die van het AEB die energie uit huisafval, maar ook uit slib, biogas en afvalproducten van Waternet. Ook worden er nieuwe gebieden aan gesloten op de stadswarmtering waardoor de warmtebronnen AEB-centrale en Diemercentrale aan elkaar gekoppeld worden.